Totaal 0.00
Je bespaart 0.00

Modern Slavery Act

MandM Direct's

Modern Slavery Verklaring 2021

Deze verklaring, overeengekomen aan het einde van ons boekjaar 2020-21, bewijst hoe MandM Direct Limited (“MandM Direct”, “wij”, “onze”) streeft ernaar te voldoen aan de vereisten van de Modern Slavery Act 2015 (“MSA”). Als zodanig is deze verklaring volledig afgestemd op zowel de MSA als de bijgewerkte richtlijnen dat in 2017 door de Britse regering werd uitgegeven en dat relevante bedrijven uitdaagt om volledig duidelijk en transparant zijn over hun praktijken in alle zes categorieën in sectie 54(5) van de MSA.

Samenvattend zijn we bij MandM Direct extreem trots op onze ethische benadering van zakendoen, blijkt uit onze scherpe en voortdurende inzet om alle vormen van moderne slavernij, mensenhandel en mensenrechtenschendingen binnen ons eigen bedrijf en in onze hele toeleveringsketen.

Organisatiestructuur en toeleveringsketen

MandM Direct is een van de grootste online off-price retailers in het VK en biedt aanzienlijk afgeprijsde kleding en schoeisel voor heren, dames en kinderen. Onze Britse website is aangevuld met zes Europese sites, voor onze klanten in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken en Polen.

In 2014 werd MandM Direct gekocht door de Deense modegroep Bestseller United A/S. We zijn nu onderdeel van Heartland A/S.

Onze producten zijn afkomstig van een breed scala aan internationale mode- en sportkledingleveranciers, waarin MandM Direct geen eigendomsbelang heeft. We bieden klanten ook de keuze uit een selectie van eigenmerkproducten, die rechtstreeks van Britse importeurs worden ingekocht.

In 2021 heeft MandM Direct een Compliance Committee opgericht, met specifieke verantwoordelijkheid voor intern toezicht: dit omvat het monitoren van onze acceptatie van en naleving van alle heersende wetten, voorschriften en internationale werkmethodes. Naleving van de MSA is een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor deze commissie, die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur van de onderneming.

Organisatiebeleid

MandM Direct hanteert een beleid inzake slavernij en mensenhandel, dat in juni 2020 is bijgewerkt. Om dit beleid verder te ondersteunen, hebben we in juli 2021 een gedragscode voor leveranciers ontwikkeld, gedistribueerd naar en ondertekend door alle leveranciers van eigen merken. Dit document benadrukt opnieuw onze expliciete eis dat alle partners zich houden aan internationale normen bij het voorkomen van: dwangarbeid of onvrijwillige arbeid, werkuren, het recht op collectieve onderhandelingen, het voorkomen van kinderarbeid / bescherming van jonge werknemers, adequate compensatie, het voorkomen van discriminatie en intimidatie, de bescherming van kwetsbare groepen, gezondheid en veiligheid, milieubescherming en ethiek.

Voor medewerkers bieden we een Thuiswerkbeleid, Klokkenluidersregeling, Pesten en Intimidatiebeleid, Beleid Inzake Gelijke Kansen, Beleid voor Jonge Werknemers en Beleid Inzake Werkervaring. Evenzo zijn er afdelingsspecifieke gedragscodes die relevant zijn voor bepaalde gebieden van operatie. Alle beleidslijnen die door het bedrijf zijn geschreven of bijgewerkt, worden voorgelegd aan de Nalevingscomité voor commentaar, bekrachtiging en goedkeuring, voorafgaand aan verspreiding.

Duediligence

Binnen MandM Direct zijn er duidelijke processen en procedures gericht op het identificeren, het voorkomen en/of verminderen van elk risico van nadelige gevolgen voor de mensenrechten. Deze praktijken zijn verwoord in een mensenrechtenbeleid, dat zich momenteel in de definitieve ontwerpfase bevindt.

MandM Direct houdt ook proactief rekening met mogelijke gevolgen voor de mensenrechten die indirect veroorzaakt door onze toeleveringsketen. Momenteel brengen we onze in het VK gevestigde importeurs in rekening met hoofdverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van regelmatige fabrieksaudits in internationale gebieden, en ons daarna alle nodige zekerheid en bewijs te verschaffen dat er geen sprake is van wanpraktijken of schending van internationale normen binnen onze toeleveringsketen, hierbij geldt ook dat alle leveranciers handelen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Hoewel we hier geen materiële zorgen over hebben aanpak, hebben we niettemin besloten om dit aan te vullen met onze eigen verbeterde processen. Dit wordt geïllustreerd door de ontwikkeling van de Gedragscode voor leveranciers als waarnaar hierboven wordt verwezen, die in het nieuwe boekjaar zal worden uitgerold, ondersteund door aanvullende due diligence-onderzoeken bij leveranciers van eigen merken.

Het beoordelen en beheren van risico's

Op basis van onze bestaande beoordelingen heeft MandM Direct vastgesteld dat het hoogste risico op schending van mensenrechten ligt in onze toeleveringsketen, in tegenstelling tot binnen ons eigen bedrijf. Daarom willen we, zoals hierboven beschreven, voortbouwen op onze due diligence-praktijken in het komende jaar.

Prestatie-indicatoren

Als onderdeel van de verbeterde due diligence-processen die momenteel in ontwikkeling zijn, werken we aan een reeks belangrijke prestatie-indicatoren die geschikte, uitgebreide en robuuste garantie bieden dat er geen schending van mensenrechten, moderne slavernij, mensenhandel en/of andere internationale normen, voorkomen in onze toeleveringsketen.

Opleiding

Om een hoog niveau van begrip van de risico's van moderne slavernij, mensenhandel en mensenrechten in ons hele bedrijf te waarborgen, hebben we een trainingsplan om ervoor te zorgen dat alle relevante medewerkers passend onderwijs krijgen. Bovendien valideren we dat onze zakenpartners en importeurs hun personeel en leveranciers van een overeenkomstige opleiding voorzien.

Ondertekend:

Damian Evans

Damian Evans

Directeur, MandM Direct Limited

24 Augustus 2021

Wees als eerste op de hoogte van interessante aanbiedingen en nieuwe binnenkomers door je vandaag nog aan te malden voor onze e-mails